Bạn có bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ ra số tiền từ 200K – 300K cho một chiếc lược gỡ rối tóc, trong khi lược chải tóc bình thường chỉ có giá 10K – 20K bán đầy ngoài chợ. Vậy vì sao lược gỡ rối tóc lại có thể “tồn tại” trên thị trường?

read more