Quả thật vài ngày vừa qua tin Watsons có mặt tại Việt Nam đã làm nhiều “tín đồ” làm đẹp được phen đứng ngồi không yên.

read more